Bursa Międzyszkolna Nr 2

Lokalizacja

województwo: lubelskie
powiat: Powiat m. Zamość
gmina: M. Zamość
miejscowość: Zamość

Informacje

Typ szkoły / placówki: Bursa
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Bursa Międzyszkolna Nr 2
Szczebrzeska 41
22-400 Zamość
Poczta: Zamość
telefon: 0846412486
fax: 0846412486
strona internetowa: www.bursa2-zamosc.net

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Bursa Międzyszkolna Nr 2 (Zamość), jest to Bursa.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 11
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 2
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 1

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: lubelskie
powiat:
gmina: